CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Analiza economico financiara
(analiza economico-financiara birsan), Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2005. Pentru inceput, elaboram bi
2) Analiza economico-financiara
(analiza economico-financiara birsan), Analiza comerciala a societatii.In acest subcapitol vom face o analiza referitoare la piata pe care acti
3) Analiza economico financiara a SC Antibiotice SA Iasi
4) Analiza economico - financiara unei firme
(analiza economico-financiara birsan), analiza pe plan intern cat si cea externa au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a riscurilor la care aceasta este pusa si urmaresc: analiza rentabilitatii; analiza riscului si ana
5) Analiza economico financiara a intreprinderii
(analiza economico-financiara birsan), Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2005.Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand
6) Analiza indicatorilor economico-financiari privind cheltuielile - veniturile si rezultatele la S.C. CASVIDA S.A.
(analiza economico-financiara birsan), Analiza structurala a profitului urmareste stabilirea contributiei diferitelor tipuri de rezultate la modificarea totala, precum si punerea in evidenta aschimbarilor intervenite pe elemente componente
7) Analiza activitatii economico-financiara a societatii Prodpan
(analiza economico-financiara birsan), analizata. Cota de piata ofera o imagine asupra nivelului maxim pina la care societatea poate ridica volumul productiei realizate (atunci cand societastea are o cota de piata de 100 % - situatie de
8) Analiza economico financiara - test
(analiza economico-financiara birsan), analiza sunt: 1 cifra de afaceri, structura si pretul materialelor; 2 structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs; 3 structura, pretul de vanzare, cheltuielile materia
9) Analiza performantelor economico-financiare ale inteprinderii
10) Analiza economico - financiara a unei firme
(analiza economico-financiara birsan), analiza pe plan intern cat si cea externa au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a riscurilor la care aceasta este pusa si urmaresc: analiza rentabilitatii; analiza riscului si ana
11) Fisa postului
(analiza economico-financiara birsan), analiza activitatii economico- financiare a societatii;      - întocmirea bilantului la sfârsitul fiecarui an financiar;      - întocmirea contului de rezultate si al balantei;      - întocmi
12) Sanatatea si educatia fizica
(analiza economico-financiara birsan), analiza prin uzaj daca nu i se asigura o baza reala, iar medicina omului sanatos poate deveni doar un domeniu declarativ". Trebuie amplificate si aplicate cercetarile din domeniul alimentatiei, educat
13) Geografia si stiintele ei
(analiza economico-financiara birsan), Analiza toponimică generează și ea conexiuni istorico-geografice, uneori surprinzătoare. Economia Geografia economică studiază "localizarea formelor de producție și consum ale diverselor activi
14) Politica de promovare
(analiza economico-financiara birsan), analiză financiară. Rata de răspuns ,căți clienți solicită rabaturi ,căți participă la concursuri ,sunt de asemenea cifre împortante în identificarea efectului promovării. Specialiști de market
15) Spalarea banilor
(analiza economico-financiara birsan), analizându-se la nivel de fenomen, se constată că pericolul social recunoscut de societate este dublat de un pericol economic, la fel de grav, chiar dacă este mai puțin evident și studiat. Activități
16) Monopolul
(analiza economico-financiara birsan), analiza unor caracteristici bine definite, monopolul s-a profilat ca opus concurentei perfecte si, in consecinta, cel mai inadecvat mod de organizare a pietei. Acest mod de gindire nu a avut insa o ev
17) Prezentarea generala a societatii - lucrare practica
(analiza economico-financiara birsan), Analiza situatiei financiar- patrimoniale 1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului bilantului intreprinderii: In acest scop vom folosi ultimul bilant a
18) Bilantul intreprinderii
(analiza economico-financiara birsan), analiză detaliată și un control al activității derulate și rezultatelor obținute la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune. Din punctul de vedere al analizei financiare, bilanțul contabil constitu
19) Regiunile economice si importanta lor
(analiza economico-financiara birsan), analiza complexă a factorilor naturali, economici, demografici și tehnici, a intercondiționării acestora pe ansamblul teritoriului țarii și pentru fiecare zonă în parte. Criteriul complexității a d
20) Analiza si statistica evolutiei serviciilor de transport in Romania
(analiza economico-financiara birsan), analizată s-a înregistrat un P.I.B. mediu de 3.864,41 miliarde lei, un spor mediu de –552,695 miliarde lei, un indice mediu de evoluție subunitar de 0,84755 (84,755%) și un ritm de crește
21) Fundamente teoretice ale planului de afaceri
(analiza economico-financiara birsan), analiză și proiectare și o scurtă caracterizare a produselor care constituie obiectul proiectului. Această caracterizare se referă la perspectiva relansării firmei ca urmare a mediului economic favora
22) Economia intreprinderii si managementul competitiv
(analiza economico-financiara birsan), analiza problemelor in elemente componente, dar trebuie sa nu piarda din vedere ansamblul problemei si implicatiile unei anumite solutionari. Actionează ca mediator.. Este important sa existe o ar
23) Gestionarea activelor curente
(analiza economico-financiara birsan), analiză prin redarea esenței lor într-o formă accesibilă, începînd cu terminologia economică, formulele de calcul, tabelele analitice, precum și concluziile contextuale. Gestionar
24) Finantele intreprinderii
(analiza economico-financiara birsan), analiză și control a rezultatelor obținute. Se evidențiază trei funcții principale ale finanțelor întreprinderii: - funcția de asigurare – presupune asigurarea întreprinderii, &i
25) Obiectul de studiu al economiei politice
(analiza economico-financiara birsan), analiza, ce reprezinta suportul stiintific de lucru in practica economica. Totodata, este foarte important luarea in considerare a intereselor economice care pot fi puse in miscare in directia stimul
26) Corelatia dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii
(analiza economico-financiara birsan), Analiza cheltuielilor întreprinderii. 2.1 Definițiile și componența cheltuielilor întreprinderii. Contabilitatea consumurilor și cheltuielilor întreprinderii constituie unul dint
27) Analiza economica - financiara
(analiza economico-financiara birsan), Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumen
28) Economia Romaniei - Caracterizarea economiei romanesti la sfarsitul anului 1989
(analiza economico-financiara birsan), analiză mai atentă ne arată că, de fapt, tranzitia este un fenomen universal. Se poate spune că orice persoană, grup social sau comunitate se află într-o continuă tranzitie de la o stare la alta
29) Proiect de specialitate economico-financiar
(analiza economico-financiara birsan), analiza economică și analiza financiară, încercîndu-se o autonomizare a acestora în funcție de obiectul de studiu: - analiza economică cercetează activitatea din punct de vedere eco
30) Bugetarea costurilor
(analiza economico-financiara birsan), analiza regresiei lineare simple pana la analiza seriilor de timp, sistemele de egalizare exponențială, metoda analizei regresiei multiple si metodele specializate de tip Box Jenkins. - Coordonarea
31) Analiza mediului de marketing SC ProdArdealul SRL
(analiza economico-financiara birsan), Analiza mediului de marketing SC ProdArdealul SRL Principalii factori determinanti ai succesului firmei ARDEALUL co
32) Analiza spatiala a judetului Vaslui in context regional si national
(analiza economico-financiara birsan), Analiza spatiala a judetului Vaslui in context regional si national Pe fondul unei scăderi cu 1,3% a numărului de l
33) Serviciile publice
(analiza economico-financiara birsan), ANALIZA EFICIENȚEI CHELTUIELILOR PUBLICE se face raportând eforturile financiare la efectele măsurabile (prezente sau estimate) ale
34) Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora
(analiza economico-financiara birsan), analiză juridică, financiară și fiscală a situației sale precum și consultarea unui specialist în fiscalitate internațională. Factorii care influențează selecția unui paradis fiscal se
35) Economie regionala - disciplina fundamentara in cadrul stiintei regionale
(analiza economico-financiara birsan), analiză și decizie pentru încorporarea aspectelor spațiale în teoriile economice tradiționale -fundamentarea strategiilor și politicilor regionale Economia
36) Cadrul general al introducerii Euro
(analiza economico-financiara birsan), analiza asupra modului in care aceste tari au indeplinit urmatoarele criterii: - inflatia sub 3%; - deficitul bugetar sub 3% din GNP; - rata dobanzii pe termen lung sub 8,5%; - gradul de indat
37) Caracterizarea generala a intreprinderii si profilul ei
(analiza economico-financiara birsan), analiza si aproba bilantul si contul de profit si pierdere. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea Consiliului de administratie.Societatea pe actiu
38) Analiza riscurilor la farmacia Felicia
(analiza economico-financiara birsan), analiza a riscurilor si a factorilor ce le cauzeaza pentru a minimize cit mai mult impactul acestora asupra intreprinderii si a situatiei economico-financiare a aceseteia. In primul rind au fost ut
39) Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de transport
(analiza economico-financiara birsan), Analiza de corelatie are drept scop masurarea gradului in care doua variabile, notate cu x si y , sunt dependente, respectiv stabilirea intensitatii dintre cele doua variabile. Pentru a stabi
40) Analiza SWOT a unei firme
(analiza economico-financiara birsan), analiza si evaluare a mediului de actiune a firmei, a situatiei competitivitatii ei in acest mediu si a situatiei firmei, a capacitatii acesteia de a infrunta schimbarile produse in mediu. Managem
41) Credite bancare pe termen scurt
(analiza economico-financiara birsan), analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se ide
42) Managementul personalului
(analiza economico-financiara birsan), analiza a muncii si elaborarii fiselor de post. O buna gestionare a acestora va facilita instaurarea unui climat de munca transparent, proiectarea sistemelor de instruire in cunostinta de cauza, evalu
43) Analiza financiara la S.C. Onix S.R.L
(analiza economico-financiara birsan), Analiza economico-financiara a rezultatelor si a performantelor se orienteaza cu precadere spre: calculul si analiza soldurilor intermediare de gestiune, calculul si analiza capacitatii de autofinanta
44) Economia ca stiinta ppt
(analiza economico-financiara birsan), analiza a economiei in general.Alfred Marshall (,,Principii ale economiei politice" -1890 si ,,Banii, creditul si comertul" -1923).A patra perioada in evolutia stiintei economice se incadreaza intre a
45) Incalzirea globala
(analiza economico-financiara birsan), analiza sirurilor mai scurte (1961-2000) de la mai multe statii meteorologice (pana la 100), s-au evidentiat schimbari si in regimul altor parametri, printre care si evenimentele extreme. "Schimba
46) Distributia
(analiza economico-financiara birsan), analiza continutului distributiei marfurilor; -rolul si functiile distributiei, -caracteristica generala a intreprinderii S.A. Lactis, -indicatorii economico-financiari ai intreprinderii, -aproviz
47) Functia de asistare directia a managerului
(analiza economico-financiara birsan), analiza situatiei periodice;informa participantii despre obiective, servicii, produse, achizitii;
48) Strategii in amplasarea intreprinderilor industriale
(analiza economico-financiara birsan), analiza de amplasare care trebuie fundamentata si printr-un diagnostic al comportamentului si dinamicii factorului uman, evidentiind pentru fiecare amplasament posibil istoricul, traditiile, starea ac
49) Administrarea intreprinderilor mijlocii
(analiza economico-financiara birsan), analiza economico financiara a firmei si, in final, traseaza cateva directii pentru imbunatatirea performantelor ei. Lecturarea acestei lucrari este o modalitate facila de a percepe aspectele fundame
50) Continutul si modul de intocmire a bilantului contabil
(analiza economico-financiara birsan), analiza, el dobindind atributii economico-financiare cu caracter informational- documentar de control gestionar, de analiza si previziune.Datele din bilant fundamenteaza procesul decizional, iar prin
51) Dare de seama la practica de productie
(analiza economico-financiara birsan), Analiza domeniului de profilare si specializare a intreprinderii,Analiza situatiei economico-financiare a intreprinderii, Analiza activitatii de
52) Imaginarul despre femeie in vechiul regat intre pozitv si negativ
(analiza economico-financiara birsan), analiza discursului masculin despre femeie, ca tonul ales cel mai adesea este unul magulitor la adresa reprezentantelor sexului opus, dar aceste cuvinte frumoase sunt menite tocmai a ascunde refuzul b
53) Contabilitate consolidata
(analiza economico-financiara birsan), analiza economico-financiara a performantei obtinute si a pozitiei financiare prezentata in bilant.
54) Componenta esentiala a conducerii economico sociale
(analiza economico-financiara birsan), analiza este mai larga sau mai ingusta, iar gradul de credibilitate al prognozelor depinde de cei doi parametrii.Previziunile pot fi elaborate la nivel mondial, la nivelul economi
55) Recrutarea si selectarea personalului
(analiza economico-financiara birsan), Analiza structurii si situatiei economico-financiare, totodata implimentarea recrutarii si selectiei angajatilor in cadrul organizatiei.Obiectivul cercetarii il constituie analiza asigurarii cu person
56) Politica de produs
(analiza economico-financiara birsan), analiza calitatii produsului din fabricatie, precum si din vanzare, studiul invechirii economice a acestuia, analiza circulatiei produsului si urmarirea comportarii lui in utilizare sau consum, pozit
57) Analiza lichiditatii si solvabilitatii firmei
(analiza economico-financiara birsan), Analiza echilibrului economico-financiar Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care stabilesc anumite proportionalitati in cadrul fluxurilor financiare dar si intre ele
58) Etapele de acordare a creditelor
(analiza economico-financiara birsan), analiza viabilitatii si realismul afacerilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a
59) Pregatirea negocierilor
(analiza economico-financiara birsan), analiza, de elaborare de documente, proiecte si propuneri concrete pentru a se asigura sau a se obtine rezultatele scontate. In aceasta perioada au loc o serie de sondaje si de tatonari la niveluri
60) Analiza Swot Leroy-Somer
(analiza economico-financiara birsan), Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor'. Intr-o analiza SWOT, trebuie sa fie captati factorii relevanti in cele patru arii. Un management al comunicarii adecvat situ
61) Sisteme de asigurare pentru persoane cu disabilitati si impactul asupra ocuparii in Romania
(analiza economico-financiara birsan), analiza financiara Criteriile de clasamente al activelor si pasivelor bilantului difera in functie de scopul urmarit in analiza si de utilizator,ceea ce a condus la existenta mai multor tipuri(model
62) Metode si tehnici moderne de marketing
(analiza economico-financiara birsan), analiza indreptat exclusiv catre consumator la un marketing strategic preocupatmai mult de mediu concurential. 4.Sistemele informatice pentru conducerea activitatii de marketing vor permite ca activ
63) Analiza situatiei financiar pe baza bilantului
(analiza economico-financiara birsan), analiza si de utilizator, ceea ce a condus la amenajarea mai multor tipuri (modele) de bilant cu prezentare tabelara cum ar fi: bilantul financiar, bilantul functional, bilantul "pool de fonds"(ansamb
64) Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
(analiza economico-financiara birsan), Analiza inseamna o metoda de cercetare si de cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea unui
65) Diagnosticul economic al explotatiei agricole
(analiza economico-financiara birsan), Analiza structurii organizatorice urmareste existenta unei organigrame care evidentiaz alegaturile ierarhice si functionale. Aceasta schema trebuie sa fie insotita si de o situatie actuala a functiilo
66) Statistica - instrument de cunoastere si conducere
(analiza economico-financiara birsan), analiza datelor de observatie si a procedeelor matematice de prelucrare a acestora, in scopul identificarii regularitatilor, a tendintelor in producerea fenomenelor economico-sociale, inclusiv formula
67) Formatul studiului de fezabilitate
(analiza economico-financiara birsan), analiza acesteia c)Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati d)Analiza si selectia alternativelor optime e)Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei mu
68) Raport de cercetare
(analiza economico-financiara birsan), analiza economica importanta riscului si incertitudinii incepe sa fie recunoscuta abia in primele decenii ale secolului XX (de notat, contributia majora a lui Frank H. Knight prin tratatul Risc, Incer
69) Diagnosticarea firmei
(analiza economico-financiara birsan), analiza viabilitatii economice si manageriale, evidentierea cauzala a principalelor puncte forte si slabe; determinarea potentialului de viabilitate economica si manageriala; recomandari strategico -
70) O noua viziune societala
(analiza economico-financiara birsan), analiza in sine a realitatilor epocii pe care o parcurgem, ci pentru a exemplifica celebra maxima a lui Terentiu referitoare la faptul ca "ineditul si originalitatea sunt intotdeauna relative". Ra
71) Metodologii manageriale
(analiza economico-financiara birsan), analiza in dinamica a indicatorilor economico-financiari. 3.Situatia manageriala: necesita prezetarea sistemului de management prin prisma celor 4 componente ale sale: i) Sistemul organizatoric:
72) Managementul intreprinderilor mici si mijlocii
(analiza economico-financiara birsan), analiza financiara a eficientei investitiei rezulta indicatori economici superiori fata de cei existenti: profit net ridicat, reducerea costurilor pe unitatea de produs, cresterea ratei rentabilitatii
73) Analiza si evaluarea riscului de creditare
(analiza economico-financiara birsan), analizate de inspectorul bancar si comunicare, spre interpretare finala, comitetului de creditare al bancii. Comitetul de creditare acorda informatiilor privind managementul firmei anumite puncte, uti
74) Metoda modelarii economico matematice
(analiza economico-financiara birsan), analiza cantitativa, cu ajutorul caruia se studiaz; comportamentul sistemului real (de exemplu, economia nationala, o ramura, o problema complexa) pe care il reprezinta prin analog
75) Mezoeconomia
(analiza economico-financiara birsan), analiza relatiilor dintre economie si societate. Numerosi economisti care alcatuiesc curentul structuralist au aratat ca in societatea moderna nu se poate face abstractie de influenta in economie
76) Demersuri in analiza strategica a competentelor organizationale
(analiza economico-financiara birsan), analiza competentelor organizationale sunt: evaluarea performantelor curente ale organizatiei, evaluarea capacitatii manageriale a f
77) Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale
(analiza economico-financiara birsan), Analiza indicatorilor economico-financiari: 1) Fondul de rulment in cei doi ani analizati are o tendinta de scadere intrucat activele mobilizate cresc mai repede decat cresterea capitalurilor propr
78) Atributiile administratorului
(analiza economico-financiara birsan), analiza ai activitatii unitatilor teritoriale ale societatii PREMIUM- BROKER DE ASIGURARI 11. Analizeaza si aproba rapoartele de activitate ale structurilor organizatorice din cadrul societatii.
79) Fundamentele teoretice ale planului de afaceri
(analiza economico-financiara birsan), analiza realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, din investigarea si evaluarea starii tehnice a interprinderii si a desfasurarii proceselor tehnologice, din studii de marketing, di
80) Bilantul contabil - atestat
(analiza economico-financiara birsan), analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se ide
81) Bilantul contabil
(analiza economico-financiara birsan), analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se ide
82) Marketingul si gestiunea riscului bancar
(analiza economico-financiara birsan), analiza complexa a situatiei economico-financiare a tuturor clientilor beneficiari de credite.
83) Programe aplicative 1
(analiza economico-financiara birsan), analiza a veniturilor si a cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului. Se cunosc urmatoarele date, extrase din balanta sintetica contabila (tabelele editate in produsul program Excel, sunt prezentate
84) Organizatii lucrative in economia cunoasterii
(analiza economico-financiara birsan), analiza economica a conceptului de costuri de tranzactionare (costurile de organizare a unei anumite activitati difera de la o firma la alta, deci o firma apare si ramane in afaceri in conditiile in c
85) Managementul strategic in cadrul Hotelului Majestic
(analiza economico-financiara birsan), analiza pietei pe care Hotel Majestic isi desfasoara activitatea, analiza indicatorilor circulatiei turistice si analiza principalilor indicatori economico-financiari.In ceea ce priveste capitolul II
86) Analiza si evaluarea viabilitatii economice si manageriale a societatii comerciale Multipack Romania SRL
(analiza economico-financiara birsan), analiza-diagnostic a firmei folosita de manageri ca instrument util pentru formularea unor judecati de valoare cantitative si/sau calitative privind starea, dinamica si perspectivele firmei, pentru fu
87) Managementul proiectelor si CSCW
(analiza economico-financiara birsan), analiza comparativa a modurilor de abordare a dezvoltarii CSCW, respectiv pentru aplicatii mici de grup sau pachete de programe dedicate (specifica SUA) si dezvoltarea de proiecte mari cu implicatii o
88) Management financiar-suport de curs
(analiza economico-financiara birsan), analiza structurala, acest factor detine o pondere de 60%, fiind urmat la mare distanta de evolutia nefavorabila a pietei (cu o pondere de 20%), fenomene naturale, incendii, calamitati, cutremure (cu
89) Bazele teoretice ale analizei financiare
(analiza economico-financiara birsan), analiza interna - sau din exterior de catre organisme specializate, financiar-bancare, sau de specialisti independenti (analisti financiari) - analiza externa - conduce la diagnosticul financiar inter
90) Management comparat - evolutie, necesitate si metodologie
(analiza economico-financiara birsan), analiza managementului in diferite medii si a ratiunilor pentru care organizatiile obtin rezultate diferite in tari diferite.Pornind de la definitiile precedente O. Nicolescu, un reprezentat important
91) Proiect management
(analiza economico-financiara birsan), analiza circulatia marfurilor la societatea studiata am luat in comparatie anii 2002 si 2003, folosind ca surs
92) Managementul financiar
(analiza economico-financiara birsan), analiza, de planificare si control financiar, sa elaboAZreze, impreuna cu aparatul sau de specialitate, previziuni priviAZtoare la evolutia si eficienta utilizarii mijloacelor financiare in conAZditii
93) Economia de piata
(analiza economico-financiara birsan), analiza avantajelor si dezavantajelor mediului economic concurential, a elementelor principial pozitive dar si a celor negative ce caracterizeaza economia cu piata concurentiala. Sfarsitul anului 198
94) Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
(analiza economico-financiara birsan), Analiza reprezinta o metoda de cercetare si de cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea un
95) Fisa de post - director economic
(analiza economico-financiara birsan), analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe Asigura disponibilitatile necesare si mentinerea in permanenta a capacitatii de plata a societatii Asigura plata la termen a sumelor ce su
96) Fisa postului contabil sef
(analiza economico-financiara birsan), analiza activitatii economico- financiare a societatii; - intocmirea bilantului la sfarsitul fiecarui an financiar; - intocmirea contului de rezultate si al balantei; - into
97) Potentialul romanesc al economiei
(analiza economico-financiara birsan), Analiza rezultatelor reformei intreprinse dupa 1990 releva un dublu esec. Pe de o parte, la nivel macroeconomic nu au fost create conditiile necesare cresterii eficacitatii si eficientei alocarii resu
98) Studii privind stabilirea strategiei de mentenanta a automobilelor din dotarea trupelor de pompieri
(analiza economico-financiara birsan), analiza tehnica si economica a procesului si sunt propuse modalitati si reglementari noi in domeniu. In partea doua (experimentala; ss6-9) se prezinta o modalitate de diagnosticare a starii tehnice a
99) Notiune si functiile bilantului contabil
(analiza economico-financiara birsan), analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se ide
100) Diagnosticarea economica si manageriala a SC Mobins SA
(analiza economico-financiara birsan), analiza viabilitatii economice a firmei. Modalitatea cea mai buna de evidentiere a situatiei economico-financiare o constituie sistemul de indicatori, ce cuprinde indicatorii cantitativi (de volum) d
101) Demografie - Judetul Teleorman
(analiza economico-financiara birsan), Analiza structurii populatiei pe varste este mai importanta datorita faptului ca aspectele economice , culturale , sociale in care este implicata varsta sunt mai direct influentate de aceasta caracte
102) Studiu privind perfectionarea informatiei contabile privind stocurile de materii prime si materiale
(analiza economico-financiara birsan), analiza,clasificarea ,inregistrarea si raportarea datelor privind operatiunile unei companii si pentru asigurarea indepliniri obiectivelor controlului intern al entitatii(AUDIT INTERN-2008). Conta
103) Tehnologia comerciala - concept, rol, componente
(analiza economico-financiara birsan), analiza economico financiara ( eficientizarea suprafetelor comerciale), juridic (respectarea legilor ce privesc protectia consumatorilor si a mediului), ergonomic, estetica (designul exterior si inter
104) Bazele teoretice ale economiei regionale
(analiza economico-financiara birsan), analiza si interpretare a aspectelor dezvoltarii regionale deriva din teoriile, metodele si tehnicile elaborate initial pentru intelegerea comportamentului economiilor nationale. O atare procedura
105) Protectia drepturilor omului
(analiza economico-financiara birsan), analiza atenta in interferenta, dar si in individualizarea lor, deoarece, ele se conditioneaza dar nu se suprapun in mod perfect. Conceptul drepturilor omului, astfel cum a fost e
106) Analiza mediului de marketing
(analiza economico-financiara birsan), Analiza exploratorie este prima etapa in procesul de elaborare a unui program de marketing. Este o etapa complexa, costisitoare si, adesea, hotaratoare, care se refera la investigatiile(de birou sau d
107) Fundamentele teoretice ale planului de afaceri
(analiza economico-financiara birsan), analiza realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, din investigarea si evaluarea starii tehnice a interprinderii si a desfasurarii proceselor tehnologice, din studii de marketing, di
108) Diagnostic financiar - curs 1
(analiza economico-financiara birsan), Analiza SWOT: 1. Strengthts (Puncte forte) - caracteristici pe care societatea le poseda la un nivel superior comparativ cu alte firme concurente. Exemple: activitati pe care firma le realizeaza ma
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles