CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Centralizare si descentralizare in administratia publica
(acte emise de UE), actelor superiorului sau. În cazul desconcentrarii, autoritatea publica locala ramâne parte integranta în sistemul ierarhiei centrale. Deciziile date în competenta autoritatilor publice locale sunt lu
2) Contenciosul administrativ
(acte emise de UE), acterizeaza prin posibilitatea de a scruta viitorul în estimarile efectuate. Prevederea este garantata numai daca persoanele si Administratia au siguranta în durabilitatea raporturilor juridice pe ca
3) Izvoarele dreptului
(acte emise de UE), acterul de definit si coerenta, ansamblul regulilor asigurate si garantate de catre stat si care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman în principalele relatii din societate, în
4) Prefectul
(acte emise de UE), actelor administrative ale autoritatilor publice locale.      Solutia din Constitutie si din Legea administratiei publice locale se poate spune ca este o solutie politica, prefectul ne apare ca fii
5) Drept financiar
(acte emise de UE), actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economi
6) Comertul
(acte emise de UE), acte și poate avea bunuri în proprietate, este separată și distinctă față de proprietarii sau managerii săi. Această separație conferă corporației trei avantaje majore: a. are o viață nelimitată - po
7) Siguranta alimentului
(acte emise de UE), acte normative in vigoare; -nu indeplineste caracteristicile calitative; -nu prezinta elemente de identificare;
8) Izvoarele dreptului international privat
(acte emise de UE), actele subordonate legii, acte emise de organele competente ale statului, cuprinzand reglementarea activitatii intr-un domeniu, dar si dispozitii interesand dreptul international privat . Izvoarel
9) STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS
(acte emise de UE), acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" sau de sigla S.A., de capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțul
10) Organizarea sistemului judiciar romanesc
(acte emise de UE), actele autorității legiuitoare. Deosebirile vizează organizarea, constituirea și activitatea celor două categorii de autorități precum și existența unor proceduri diferite prin care se realizează func
11) Institutii Europene
(acte emise de UE), acte normative Comisia are si o putere normativa subordonata Consiliului U.E care ii permite sa execute actele adoptate de Consiliu, de asemenea poate emite si decizii individuale prin care intervin
12) Marcarea marfurilor - proiect
(acte emise de UE), acter de recomandare. In baza recomandarilor FAO/OMS/PUND,se cunosc drepturile consumatorilor: * dreptul la satisfacerea nevoilor fundamentale; * dreptul la protectie prin sisteme l
13) Drept administrativ - Principiile organizarii administratiei
(acte emise de UE), acteristice ale organelor AP: a) sunt prevazute cu competenta legala si necesara punerii in aplicare si executarii dispozitiilor din legi si alte acte normative emise de autoritatile ierarhic super
14) Teoria controlului administratiei publice - Controale administrative si politice
(acte emise de UE), actelor administrative emise de autoritățile publice, inclusiv de autoritățile administrației publice, care sunt o specie de autorități publice. Controlul exercitat în baza art. 52 și art. 1
15) Drept administrativ - partea I
(acte emise de UE), actele administrative sunt adoptate/emise de către organe din sistemul administrației publice, dar și de organe aparținând puterii legislative și judecătorești, în activitatea organizatori
16) Drept contencios administrativ
(acte emise de UE), actelor juridice civile, comerciale etc. Clasificarea actelor administrative a) În functie de întinderea efectelor juridice pe care le produc, actele administrative se împart &i
17) Izvoarele dreptului comunitar
(acte emise de UE), acter obligatoriu numai pentru destinatar. În conformitate cu dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, actele emise se pot adresa nu numai statelor,
18) Regimul Politic al Regatului Marii Britanii si Irlanda
(acte emise de UE), acte normative adoptate de Parlament sau emise de alte autoritati publice si recunoscuta ca atare de instantele judecatoresti. în doctrina engleza se subliniaza constant ca, în ceea ce
19) Drept contraventional - metoda de reglementare in dreptul contraventional
(acte emise de UE), acteristic executarea de către funcționarii de poliție a normelor de drept administrativ având ca scop realizarea sarcinilor de bază pentru care a fost creată și există astăzi poliția . La sa
20) Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre persoanele fizice si juridice straine
(acte emise de UE), acter obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea actului de aderare”. Din interpretarea acestei norme constitutionale rezultă că aplicarea î
21) Drept comercial
(acte emise de UE), acte normative, regulamente, recomandari, si decizii alcatuiesc legislatia comunitara derivata care reprezinta incontestabil un izvor de drept specific si autonom. Directivele comunitare sunt ce
22) Institutii principale
(acte emise de UE), actele notariale, hotararile organelor jurisdictionale, acte de stare civila, deciziile si incuviintarile autoritatilor tutelare, procesele verbale de indeplinire a actelor de procedura etc. Putere
23) Contenciosul administrativ
(acte emise de UE), actelor administrative care sunt decizii. Exista insa si numeroase cazuri in care "s-a ignorat jurisprudenta Curtii de Casatie" in domeniul contenciosutui administrativ, astfel incat majoritatea
24) Vitejii si importanta lor
(acte emise de UE), acte insa uricul de la 1484 dat de Stefan este considerat fals iar hrisovul lui Radu Negru invocat de mosnenii campulungeni trebuie considerat inexistent. Raporturile dintre timpurile lui Stefan ce
25) Functiile administratiei publice
(acte emise de UE), acte normative emise de autoritatile statului si de colectivitatile locale .Putem distinge urmatoarele functii derivate exercitate de administratia publica:functia de instrument de conservare a valori
26) Arhitectura institutionala a Uniunii Europene
(acte emise de UE), acte normative, Comisia dispune si de o putere normativa proprie:Ca succesoare a Inaltei Autoritati C.E.C.O., Comisia are, teoretic,
27) Comerciantii
(acte emise de UE), actelor si faptelor de comert comerciantul persoana fizica trebuie sa se inmatriculeze in Registrul Comertului. Aceasta obligatie de a se inmatricula inainte de inceperea comertului este prevazuta de
28) Expertiza contabila judiciara
(acte emise de UE), acte normative, norme metodologice, instructiuni, indrumatoare si tematici care precizeaza concret modalitatea de exercitare. Demersul activitatii de expertiza contabila judiciara se raporteaza
29) Scopul studierii etnografiei
(acte emise de UE), acte emise de cancelariile domnesti, izvoare literare, folclor, izvoare grafice, colectii muzeistice.Metode de cercetare in etnografie: cercetari de teren, chestionare tematice si metode de fixare a m
30) Modalitati si criterii de incadrare in Serviciul Roman de Informatii
(acte emise de UE), acte normative. Candidatii la angajare prevazuti la punctele I.2, II si III, indiferent de categoria de personal (militar sau civil) in care solicita sa fie incadrati se pot adresa cu o cerere scris
31) Legislatia generala a pietei de capital
(acte emise de UE), acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii. (6) Actul constitutiv s
32) Responsabilitatea guvernamentala - studiu comparativ
(acte emise de UE), acte normative elaborate pe baza principiilor statului de drept, ale democratiei:pluralismul politic, alegeri libere, alternanta la putere,etc.Constitutiile comuniste ale Romaniei au definit Guvernul,
33) Actele administrative si celelalte forme de activitate a autoritatilor administratiei publice
(acte emise de UE), Actele administrative sunt acte juridice (manifestari de vointa facute in scopul nasterii, modificari
34) Adoptarea actelor de drept administrativ
(acte emise de UE), actelor normative.Actul administrativ reprezinta principalul act juridic care intervine in activitatea autoritatilor administratiei publice. Fiind un act juridic, actul administrativ, este o manifesta
35) Separatia puterilor
(acte emise de UE), actelor normative emise in ceea ce priveste organizarea si executarea legii. Constitutia Romaniei din 1991 initial nu continea o mentiune expresa privind principiul separatiei puterilor in stat dar i
36) Sistemul fiscal in Romania - delimitari privind fiscalitatea
(acte emise de UE), acteristici:Esclusivitatea aplicarii : care presupune faprul ca el se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau pentru un sistem b
37) Dreptul administrativ si stiinta administratiei
(acte emise de UE), acterului conduitei pe care o prescriu : a) norme onerative - prescriu in mod expres obligatia de a savarsi o actiune; b) norme prohibitive - interzic savarsirea unei actiuni; c) norme permisive - far
38) Notiunea de administratie publica
(acte emise de UE), acte de gestiune si fapte materiale, acte juridice unilaterale si executorii), administratie consultativa ( se realizeaza pe cale de avize) si o administratie jurisdictionala (exercitata de organe car
39) Banca mondiala
(acte emise de UE), acte de vanzare-cump intermediate de un semn banesc intr-o anum per de timp. In practica monetara acest indictor ridik anumite probleme de klculare, deoarece banii realizeaza miskri dup ace ies di
40) Prefectul
(acte emise de UE), acte normative. In realitate, prefectura, ca institutie publica nu trebuie sa reprezinte altceva decat aparatul de lucru pus la dispozitia prefectului, in vederea indeplinirii prerogativelor acestu
41) Actele Presedintelui Republicii
(acte emise de UE), actelor cu caracter exclusiv politic in literatura juridica s-a exprimat opinia ca si acestea sunt acte juridice p
42) Ziua Arhivelor Nationale - 31 Octombrie
(acte emise de UE), acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice, matrice sigilare, inregistrari foto, video,
43) Deontologia administratiei publice
(acte emise de UE), Actele administrative pot fi emise de orice autoritate publica, fara deosebire de natura lor juridica, Guvernul Romaniei exercitand conducerea generala a administratiei publice. Din definitia data
44) Functionarea Comisiei Europene
(acte emise de UE), acter administrativ este asigurata de 36 de directii generale, cum ar fi secretariatul general, serviciul juridic, biroul de statistica, etc. Personalul comisiei (functionand si la Luxemburg) apro
45) Metodologia de analiza si evaluare a riscului de creditare
(acte emise de UE), acte normative, scrisori de garantie emise de banci, neconditionate, bilete la ordin avalizate de banci, cambii acceptate de tras si avalizate de banci, gaj cu deposedare, depozite bancare in valu
46) Probleme generale ale activitatii autoritatilor administratiei publice
(acte emise de UE), acte administrative realizeaza si organele care, prin natura si finalitatea lor, au fost create pentru a realiza "legislatiune" sau "justitie". De altminteri, Constitutia actuala a Romaniei in art
47) Legislatie si norme
(acte emise de UE), acte normative emise de Guvern atunci cand Parlamentul ii delega acestuia puterea de a emite legi, pentru anumite domenii. upa adoptarea unei O.G. sau O.U.G, Parlamentul adopta o lege prin care apr
48) Controlul constitutionalitatii ordonantelor
(acte emise de UE), acte juridice cu caracter normativ, denumite hotarari, ordonante si regulamente. Daca hotararile se adopta pentru organizarea executarii legilor, ordonantele se emit, fie in temeiul unei legi speciale
49) Fundamentarea cheltuielilor la Primaria Municipiului Suceava
(acte emise de UE), Actelor si Contencios-Administrativ si Directiei Relatii cu publicul si fond funciar. In virtutea art. 115(1) din legea nr. 69/1991, secretarul general de primarie poate coordona din punct de vedere t
50) Colectarea creantelor bugetare
(acte emise de UE), acte in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante bugetare stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca; - procesul-verbal sau documentul prin care se s
51) Comisia Europeana
(acte emise de UE), acter important. Personalul administrativ al Comisiei, concentrat la Bruxelles, dar si la Lu xemburg, este recrutat de catre Comisie, pe criterii geografice, si i se aplica aceleasi cerinte privind i
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Am inteles