CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Impozitul pe venit
2) Impozitul nerezidentilor in Romania
(IMPOZITUL), Impozitul nerezidentilor in Romania 2. Scutiri de la impozit Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din
3) Consideratii pragmatice privind impozitul pe salarii
(IMPOZITUL), impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate; - cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele mentionate mai sus; - donatii de orice fel; - amenzil
4) impozitul si taxa pe cladiri
(IMPOZITUL), Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 3
5) Impozitul pe cladiri
(IMPOZITUL), Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana
6) Impozitul pe venitul persoanelor juridice
(IMPOZITUL), impozitului. 9)Royalty (redeventa) - recompensa regulata (plata) obtinuta de la darea in folosinta a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinta a acestora, plata obtinuta sub forma de rem
7) Impozitul pe profit
(IMPOZITUL), impozitului pe profit. Textul revizuit intra in vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor cu incepere de la 1 ianuarie 2001. Se incurajeaza adoptarea acestui Standard anteri
8) Impozitul si taxa pe teren
(IMPOZITUL), Impozitul/taxa pe teren se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea a
9) Impozitul pe mijloacele de transport
(IMPOZITUL), Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, perso
10) Impozitul pe salarii si varsarea la buget
(IMPOZITUL), Impozitul pe salarii, ca principal impozit direct, instituit la 1 ianuarie 1991, inlocuieste impozitu
11) Declaratie informativa privind impozitul retinut pe venituri
(IMPOZITUL), impozitului. Casuta "Castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala"(lit.j) se bifeaza in cazul castigurilor rezultate in urma tranzactionarii titlurilor de valoare pentru care
12) Impozitul pe venitul global
(IMPOZITUL), impozitului sunt stabilite mai multe transe de impozitare si la fiecare transa un impozit calculat prin aplicarea unui procent la suma care depaseste limita minima a transei. Este conditionata de s
13) Reglementari privind impozitul pe profit
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra prof
14) Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global
(IMPOZITUL), Impozitul pe venit a fost introdus pentru prima data în Marea Britanie, spre sfârsitul secolului al XVIII-lea. În preajma primului razboi mondial au mai introdus acest impozit si alte t
15) Incidenta impozitului
(IMPOZITUL), impozitului care trebuie plătit. Ori, dimpotrivă, pot să „paseze” această sarcină „înapoi” asupra furnizorilor care vor obține salarii, rente și alte prețuri ale factorilor de
16) Contabilitatea salariilor
(IMPOZITUL), impozitul). Calculul şi reţinerea obligaţiilor datorate statului reprezintă o obligaţie a angajatorului (a celui care face plata salariilor) şi se face prin ,,stopaj la su
17) Metodologia de control pt impozite directe
(IMPOZITUL), IMPOZITUL PE PROFIT Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piață fii
18) Reforma impozitelor directe
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit, în sumă de 110,3 mld., care s-a încasat în proporție de 107,5% față de programul aprobat. Totalul impozitelor pe profit încasate, 88,6% a provenit din vărsămintele efectuate de r
19) Evaziunea fiscala
(IMPOZITUL), impozitului datorat. Practic evaziunea fiscala frauduloasă se poate prezenta sub formele: nedeclarării materiei impozabile, declararea unor venituri inferioare celor reale, conducerea unei contabilit
20) Impozite directe
(IMPOZITUL), Impozitul pe profitul persoanelor juridice Pentru stabilirea impozitului pe profitul realizat de persoanele juridice (societatile de capital), in unele tari se foloseste acelasi sistem de impunere
21) Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat
(IMPOZITUL), impozitul pe dividende, accizele, impozite și taxe locale cum ar fi: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport,taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a
22) Rezultatul exercitiului - atestat
(IMPOZITUL), impozitul pe profit aferent (în cazul obținerii de profit) și profitul net. Structura contului de profit și pierdere conține : venituri din exploatare, grupate în : venituri din vânzări de mărfuri
23) Revolutia burgheza din Anglia
(IMPOZITUL), impozitul pe corăbii) și multe altele. Victoria parlamentului a devenit deplină după semnarea de către Carol I Stuart a legii privind interzicerea dizolvării parlamentului fără consimțământul acestui
24) Impozite - prezentare generala
(IMPOZITUL), impozitului.Aceste impozite se mai numesc si obiective sau pe produs, deoarece se asaza asupra produsului obiectilui impozabil. Impozitele directe personale, dimpotriva, tin seama, in primul rind,de
25) Evolutia economica a tarilor dezvoltate
(IMPOZITUL), impozitul pe venitul individual si impozitul pe profitul societatilor reprezinta 9/10 din total, iar impozitul pe averea persoanelor fizice si impozitul pe activul net al societatilor mai putin de 1/1
26) Impozit pe venit global
(IMPOZITUL), impozitului pe profit Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial,pana la data de 25 inclusiv a primei luni
27) Drept financiar - rezumat
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit (Ordonanța Guvernului nr. 70/1994, republicată). - Ordonanța Guvernului privind impozitul pe venit nr. 73/1999; - Organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii
28) Evaluarea unei societati cu obiect de activitate bancar - Banca Transilvania
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit
29) Istoria politicii statului modern si a statului feudal
(IMPOZITUL), impozitul, a-ti îndeplini serviciul military, a trece frontiera, a incetini la semnul unui agent de circulatie, a-ti obtine permisul de conducere sau diploma de studii, a primi o subventie guvernament
30) Standarde internationale de raportare financiara
(IMPOZITUL), impozitul pe venit aferent. Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar nete,atribuibile activitatilor de exploatare,investitie si finantare ale activitatii intre
31) TVA - Taxa pe valoare adauga
(IMPOZITUL), impozitul pe cifra de afaceri. In 1977 s-a realizat armonizarea definitive a T.V.A. in țările membre ale Uniunii Europene. Mecanismul T.V.A. s-a extins rapid cuprinzând în prezent toate
32) Taxele si impozitele indirecte din Romania
(IMPOZITUL), impozitul. Mărfurile asupra cărora se percep taxele de consumație sunt, în general, cele de larg consum, iar acestea pot diferi ca structură de la o țară la alta. De regula, printre aceste mărfu
33) Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global
(IMPOZITUL), impozitul la cota maximă. În schimb, contribuabilii elvețieni și americani nu sunt asimilați la cota maximă atâta timp cât veniturile lor nu ating de zece ori venitul mediu pe ec
34) Despre impozitare
(IMPOZITUL), impozitul (egal cu baza înmulțită la rata aplicată) de la plătitorul impozitului, care este desemnat prin lege. Sistemele de impozitare, chiar și în zilele de azi, când universali
35) Elemente teoretice de baza privind finantele
(IMPOZITUL), impozitul pe profit iar profitul net în mare parte le revine acționarilor între care se poate afla și statul. - înlocuirea și sporirea capitalului economic la o societate comercia
36) Corelatia dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii
(IMPOZITUL), impozitul pe venit. Cheltuieli activității operaționale cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea activității de bază a întreprindeii. Acestea cuprind: • costul vînzărilor; &
37) Capitalurile intreprinderii
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, dividende, participarea salariaților la profit). Partea rămasă se va aloca societății, mai exact se formează fondul de amortizare a provizioanelor și rezervele. Sursele cuvenite &
38) Drept fiscal
(IMPOZITUL), impozitului si a taxelor 1.2.1. Doctrina fiscală a furnizat numeroase definitii ale impozitului. Astfel, spre e
39) Notiunea obiectul si evolutia dreptului comercial
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, impozitul pe dividende, TVA, accize, taxe vamale, impozite pe clădiri, terenuri, firme, înregistrarea fiscală etc.
40) Notiuni generale privind cheltuielile de productie si costurile
(IMPOZITUL), impozitul pe profit si alte impozite,calculate potrivit legii,se evidentieaza distinct,in functie de natural or.
41) Contabilitatea operatiunilor diverse
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate. Contul 353 „Bugetul statului, fonduri speciale si co
42) Sfera finantelor intreprinderii
(IMPOZITUL), impozitul pe profit și a celorlalte forme ale venitului net al statului cuprinse în preț (alte impozite, contribuții, taxe de consumație), dar și în încasarea unor subvenții de la bu
43) Fundamentele finantelor firmei
(IMPOZITUL), impozitul pe profit și a celorlalte forme ale venitului net al statului cuprinse în preț (alte impozite, taxe, contribuții), dar și pentru încasarea unor subvenții de la buget sau benefici
44) Liberalismul de periferie
(IMPOZITUL), impozitul sa varieze astfel incat cei bogati plateau foarte mult iar cei cu salarii mici aproape deloc. Acum s-a introdus cota unica de 16%) Pe de alta parte principiile liberale duc la o creste
45) Impozite pe profit sau impozite pe venitul capitalului
(IMPOZITUL), impozitului, pentru sustinerea statului si incredintata ca i se va da in mod corect aceasta destinatie, se poate de obicei conta ca plata lui sa se faca constiincios, si de buna voie. In Olanda, d
46) Impozite
(IMPOZITUL), impozitului nu este de acord cu evaluarea făcută de organul fiscal, el are dreptul să o conteste, prezentând argumentele de vigoare. Metoda evaluării directe, la rândul ei, cunoaște
47) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
(IMPOZITUL), impozitul este mic. Un dezavantaj al acestei forme este imposibilitatea de a se face angajări, pot lucra doar membrii asociației familiale, iar persoana trebuie să ai studii în domeniul în
48) Sistemul de asigurari sociale de sanatate
(IMPOZITUL), impozitului pe venit, veniturilor din activități desfășurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente, indemnizațiile de șomaj și a
49) Sistematizarea duce la economii
(IMPOZITUL), impozitul pe venit datorat. Chiriasii si chiria sunt numai accesorii pentru determinarea impozitului. Logic este ca baza de date sa fie organizata pe proprietari cu mentionarea o singura data a tut
50) Politica fiscala in Cipru
(IMPOZITUL), impozitul. El poate fi definit ca o contributie baneasca obligatorie fara contraprestatie si cu titlu nerambursabil datorata bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru venitur
51) Accize
(IMPOZITUL), impozitul sa aiba in mod constant un randament fiscal cat mai ridicat. Drept urmare, accizele se instituie asupra unor produse care au o cerere neelastica In Romania se practica accize pe produse c
52) Impozit pe venituri microintreprinderi
(IMPOZITUL), impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilo
53) Proiect de lectie contabilitate
(IMPOZITUL), impozitului general de consum care se calculeaza la transferul proprietatii bunurilor VA (valoare adaugata) = PV - PC TVA = Cota (PV - PC) = (19%*PV)- (19%*PC) 3) Pretul cu ridicata (en-gros) in
54) Paradisurile fiscale
(IMPOZITUL), impozitului pe venit, bazat pe ideea ca prin plata impozitelor, oamenii trebuie sa contribuie proportional cu mijloacele de care dispun. Secolul al XX-lea a fost caracterizat de cresterea constanta a
55) Rolul si functiile impozitelor
(IMPOZITUL), impozitul permanent perceput pe cale de autoritate. Treptat el incepe sa fie reformat de conducatorii de state, iar el insusi, la randul sau, sta la baza reformelor la care statul a fost supus de-a lu
56) Morometii de Marin Preda
(IMPOZITUL), impozitul funciar, rata la banca si taxa scolara pentru fiul mai mic, Niculaie si incepe o viata noua.
57) Cum sa infiintam o afacere
(IMPOZITUL), impozitului pe profit.Profitul net (profitul ramas dupa calcularea si retinerea din profitul brut a impozitului) este I sursa gratuita de finatare pana la incorporarea in capitalul social / a rezevelo
58) Contracte civile
(IMPOZITUL), impozitul cu cota de 10 la suta, prin "stopaj la sursa", conform art. 52, alin (2), lit. a) din Codul fiscal, si sa-l vireze pe destinatiile si in termenul prevazut de lege. Art. 52. Retinerea la surs
59) Morometii - prima parte
(IMPOZITUL), impozitul restant trebuie platit.in familia lui Moromete se isca o cearta provocata de Paraschiv. Moromete il bate cu un par pe el si pe Nila, iar cei doi fug de acasa luand caii, banii gasiti, cateva
60) Calcule salariale
(IMPOZITUL), Impozitul se obtine inmultind vanitul baza calcul cu 16%. Salariul net se calculeaza prin scaderea din venitul baza calcul a impozitului. Sunt introduce apoi valorile pentru retineri calculate in
61) Tendinte si perspective in evolutia sistemului resurselor financiare in Romania
(IMPOZITUL), impozitului, cotele de impozitare si modul de calcul al impozitului pentru fiecare categorie de impozit in parte.Prin fiscalitate la nivel de agent economic avem in vedere nu numai impozitul pe profit
62) Impozitele pe avere
(IMPOZITUL), impozitului pe veniturile persoanelor fizice se face de regula anual, pe baza unei declaratii de impunere data d
63) Operatiunile de leasing
(IMPOZITUL), Impozitul astfel datorat se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la b
64) Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
(IMPOZITUL), Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri: a) la dobandirea dreptului de pr
65) Metoda comparatiei directe
(IMPOZITUL), impozitul datorat de 15 % sa fie mai mic decat cel calculat , astfel venitul net din exploatare ar fi implicit mai mare . Pentru metoda costurilor asa cum reiese din cursul predat, aceasta metoda
66) Originalitatea romanului Morometii sta fara indoiala in noua viziune asupra lumii rurale.
(IMPOZITUL), impozitul funciar, rata la banca si taxa scolara pentru fiul mai mic, Niculaie si incepe o viata noua. Cu toate acestea lucrurile nu mai merg ca altadata cand timpul se scurgea... fara conflicte m
67) Analiza costurilor intreprinderii SC Velvet Artist SRL
(IMPOZITUL), impozitul pe venit; La randul sau cheltuielile activitatii operationale cuprind: - Costul vanzarilor; - Cheltuieli comerciale; - Cheltuieli generale si ordinare; - Alte cheltuieli operationale;
68) Dificultati postbelice - Anglia
(IMPOZITUL), impozitul pentru saraci se urca de la cinci milioane la noua milioane de lire. Acestea erau oare binefacerile pacii atat de mult dorita? II. Se parea ca interesele fabricii si acelea ale domeniului
69) Ungaria in umbra monarhiei habsburgice
(IMPOZITUL), impozitul de razboi de fiecare data necesar, trebuia sa fie aprobata de Parlament. De platit il plateau, bineinteles, deposedatii de drepturi si taranii exploatati de mosierii laici si ecleziasti
70) Sistemul Fiscal al Republicii Moldova
(IMPOZITUL), impozitul pe venit; b)taxa pe valoarea adaugata; c)accizele; d)impozitul privat; e)taxa vamala; f)taxele percepute in fondul rutier.
71) Evaziunea fiscala in Romania
(IMPOZITUL), impozitul pe profit (M.O. nr.25 din 31.01.1991) reglementeaza cheltuielile care se scad din veniturile incasate in vederea diminuarii profitului. Aceasta lista a fost modificata in anexa 1, la Hotarar
72) Fundamentarea teoretica a impozitelor
(IMPOZITUL), impozitul reprezinta un produs necesar a raportului dintre putere si supusi. In consecinta, in calitatea sa de institutie de suprastructura statul are dreptul sa ceara supusilor sa faca un anumit sacr
73) Economia Romaniei
(IMPOZITUL), impozitul pe profit. Daca statul se bazeaza, in special, pe alte surse de venit, acest lucru va da nastere la crize, somaj si inflatie, adica va genera fenomene anticapitaliste. Este de ajuns sa amint
74) Impozite indirecte, caracterizare generala
(IMPOZITUL), impozitului indirect perceput la vanzarea unei anumite marfi este mica, indiferent daca cumparatorul acesteia este muncitor, taran, industrias sau comerciant, raportat insa la intregul venit, impozit
75) Salarii - impozite si prestatii
(IMPOZITUL), impozitul pe venitul personal. Impozitul pe venit este calculat pe baze individuale, direct, pentru fiecare venit in parte. O deducerea personala de baza in valoare de 1 600 000 lei este aplicata pent
76) Politica fiscala si politica monetara
(IMPOZITUL), impozitului (platitorul): subiectul de drept care achita impozitul - destinatarul impozitului (suportatorul): subiectul de drept caruia i se
77) Alegerea formei juridice de desfasurare a activitatii
(IMPOZITUL), Impozitul pe venituri este mai mic decat la societatile comerciale, in special pentru venituile mici, impozitul aplicat pe venit oferind avantajul conducerii afacerii de comerciantul insusi. Sistemul
78) Mecanismele fiscale si ale imprumuturilor in Romania
(IMPOZITUL), impozitului. Contribuabilul este obligat sa tina o evidenta stricta privind veniturile si cheltuielile ocazionale de activitatea pe care o desfasoara, sa incheie un bilant fiscal, sa intocmeasca si sa
79) Politica fiscala
(IMPOZITUL), impozitul este perceput, mai degraba, ca o variabila financiara decat ca o variabila instrumentala. Spre deosebire de keynes
80) Sistemul fiscal si politica fiscala
(IMPOZITUL), impozitul este principala forma de procurare a resurselor banesti la dispozitia statului si, implicit, de redistribuire a resurselor intre sfera activitatilor materiale si sfera activitatilor nemateri
81) Istoria Greciei si Romei Antice grile
(IMPOZITUL), impozitul pe cap de locuitor, pentru a combate delapidarile si abuzurile guvernatorilor. 28) Perioada primelor palate cretane este cuprinsa intre anii 1925 - 1750. 29) Cea de -a doua faza a palatelo
82) Fiscalitate CECCAR
(IMPOZITUL), impozitului la anumite termene dinainte stabilite.1. Impozite reale: Impozitul funciar, pe cladiri, pe activitati industriale, comerciale si profesii libere, pe capitalul mobiliar sau banesc 6. Impozi
83) Metode de evaluare bazate pe actualizare - Evaluarea prin fluxuri
(IMPOZITUL), impozitul pe profit. Rezultatul curent reprezinta rezultatul de exploatare influentat de rezultatul fin activitatea financiara (venituri-cheltuieli financiare). Este un rezultat semnificativ datori
84) Persecutiile contra crestinilor - cauzele si desfasurarea lor pana Ia imparatul Comodus
(IMPOZITUL), impozitul perceput de la iudei, dupa daramarea temAZplului din Ierusalim, in anul 70, crestinii declarand ca ei nu sunt evrei. Au pierit in aceasta persecutie, in anul 95, persoane nobile, intre el
85) Eduard I - reforme legale in administratia interioara
(IMPOZITUL), impozitul asupra bunurilor mobiliare si funciare, care se ridica in general la a cincisprezecea parte la tara si a zecea parte la oras (incepand din 1334, cincisprezeAZcimea si zecimea vor fi fixate f
86) Interventia Guvernului in economie utilizand corelarea dintre cerere si oferta
(IMPOZITUL), impozitului. Din impozitul de 1 dolar, 0,90 dolari va fi suportat de consumator, deoarece benzina este un produs cu rigiditate accentuata in raport cu pretul, si numai 0,10 dolari va fi suportat de pr
87) Contabilitatea subventiilor
(IMPOZITUL), impozitul pe -profit (cum ar fi perioadele de scutire de la plata impozitului pe profit, creditele fiscale pentru investitii, reducerile - de valoare privind amortizarea accelerata si ratele redus
88) IAS Profitul net
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit. Acolo unde IAS 12 se refera Ia elemente neobisnuite, acestea trebuie interpretate ca elemente extraordinare, dupa cum sunt definite de prezentul Standard. Definitii 6. Urmat
89) Standardul international de contabilitate IAS 12
(IMPOZITUL), impozitul amanat acolo unde exista o dovada rezonabila ca diferentele temporale nu se vor relua intr-o perioada viitoare previzibila. IAS 12 (revizuit) cere unei intreprinderi sa recunoasca datoria pr
90) Raportarea financiara
(IMPOZITUL), impozitul pe profit pentru perioada interimara se stabileste in baza unei medii estimative a ratei anuale efective de impozit pe profit, in concordanta cu evaluarea anuala a impozitelor. 9. In luarea
91) Deprecierea activelor
(IMPOZITUL), impozitul amanat, a activelor rezultate din contracte de constructii, a activelor rezultate din beneficiile angajatilor sau a celor mai multe din activele financiare. 3. IAS 36 cere ca valoarea recu
92) Construirea unei sere producatoare de flori in Mangalia
(IMPOZITUL), Impozitul pe profit este de 40%. 1.Investitia initiala Are mai multe componente, din care: a.Investitia in bunuri de capital Se considera construirea unei sere de 1500 mp de cultura, cu sistem
93) Mediul si relatiile intreprinderii cu mediul
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, TVA, accize, impozite pe salarii, impozite pe dividende, taxe pe terenuri, taxe pe mijloace de transport, vamale etc.) Relatiile cu concurenta Dintre raporturile cererii cu ofert
94) Fiscalitate - Impozit pe salarii
(IMPOZITUL), impozitul pe salarii era reglementat astfel:La un venit lunar de pana la 4000 lei, cota de impozit era de 4%;La un venit l
95) Presiune fiscala
(IMPOZITUL), impozitul pe veniturile si profiturile corporatiilor. In ceea ce priveste Romania, presiunea fiscala inregistrata in anul 1993 era 31,8%, o valoare relativ scazuta fata de cifrele inregistrate de cel
96) Impozit pe salarii
(IMPOZITUL), Impozitul pe salarii, ca principal impozit direct, instituit la 1 ianuarie 1991, inlocuieste impozitu
97) Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele fizice si juridice din Romania
(IMPOZITUL), impozitului se acorda unele reduceri si scutiri. Pentru anumite culturi (sfecla de zahar , floarea soarelui , in
98) Cum se face un SRL
(IMPOZITUL), impozitul aplicat pe venit ofera avantajul conducerii afacerii de comerciantul insusi.Dezavantaje: raspunderea nelimitata (cu intreaga avere a comerciantului), credibilitatea mai mica la solicitarea c
99) Managementul serviciilor publice
(IMPOZITUL), impozitul pentru serviciile publice cu caracter administrativ, pretul pentru serviciile publice cu caracter industrial si comercial). Dar este integrata si o alta nuanta, cu caracter subiectiv: servic
100) Aspecte privind circulatia juridica a terenurilor in Romania
(IMPOZITUL), impozitul anual pe teren catre bugetul local.
101) Doi la suta schimba lumea
(IMPOZITUL), impozitul datorat pe venit, directionand aceasta suma catre o organizatie neguvernamentala. A aparut astfel o forma de parteneriat intre cetatean, autoritati fiscale si sector ONG. Practic cetateanul
102) Morometii de Marin Preda rezumat
(IMPOZITUL), impozitul pe pamant) . Acesta nu avea bani sa plateasca taxa perceptorului poreclit jupuitu si Achim ii propune tatalui sa-l lase sa plece cu oile la Bucuresti , sa le pasca in marginea orasului si sa
103) Finante publice
(IMPOZITUL), Impozitul pe teren, impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport ori impozitul pe veniturile din chirii, varsat la buget de o persoana fizica, este, de asemenea, fara contraprestatie dir
104) Oferta 2
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, oferta creste si invers). Elasticitatea ofertei: exprima gradul de modificare a ofertei in functie de schimbarea pretului sau a oricarora din cele sase conditii amintite anteri
105) Impozite indirecte
(IMPOZITUL), impozitul sa aiba un randament fiscal cat mai ridicat. Instituirea de impozite pe anumite cheltuieli specifice de consum ridica, pe de o parte, o problema de politica fiscala constand in alegerea cat
106) Elemente specifice impozitelor
(IMPOZITUL), impozitului - persoana care suporta efectiv impozitul din venit sau bunurile ce apartin acesteia (exemplu: in cazul in care persoana nu plateste impozit organul fiscal are dreptul sa supuna executar
107) Contabilitate aprofundata
(IMPOZITUL), impozitul pe profit cu 10 zile de la data inregistarii incetarii existentei la Registrul Comertului. b)Fuzine prin contopire la societatea nou infiintata 1.Pierderea fiscala inregistrata la societ
108) Analiza politicii fiscal-bugetare
(IMPOZITUL), impozitul aplicat pe venitul persoanelor fizice. Astfel, cei care aveau venituri de pana la 28 milioane ROL, plateau 18% drept impozit pe venit, pentru cei cu venituri cuprinse intre 28 m
109) Indicatori pentru analiza cheltuielii publice
(IMPOZITUL), Impozitul se calculeaza aplicand cota proportionala asupra valorii materiei impozabile, indiferent de marimea acesteia.Ex: cota unica de impozitare a venitului (16%), TVA (19%). Cote progresive:simpl
110) Impozitele si taxele
(IMPOZITUL), impozitul pe venitul global. Prin introducerea noului impozit, se urmareste eliminarea sistemului impunerii cedulare (pe fiecare venit, castigat si impozitat separat), aplicabil pana in
111) Teoria generala a impozitelor si taxelor
(IMPOZITUL), impozitul pe cladiri si impozitul si taxei pe teren2; b). impozite si taxe pe venit, care se stabilesc si se percep asupra contribuabililor, persoane fizice sau juridice. Aceste impozite si taxe se
112) Impozite - notiuni generale
(IMPOZITUL), impozitul reprezinta o suma concreta de bani, pe care contribuabilii o preleveaza in favoarea statului in anumite perioade de timp,
113) Impozitele indirecte
(IMPOZITUL), impozitul. Accizele (taxele speciale de consumatie) reprezinta taxe de consumatie pe produs. In cadrul accizelor se prezinta o mare varietate de moduri prin care se determina cuantumul acestora, in f
114) Drept funciar
(IMPOZITUL), impozitul pe capul familiei. Denumirea apare pentru prima data intr-un document din anul 1185, gasit la Venetia sub forma "catastico". Insa el s-a impus in secolul al XVII si din Ialia a trecut in
115) Veniturile, cheltuielile si economiile populatiei
(IMPOZITUL), impozitul pe profit, contributia pentru asigurari sociale etc.) si adaugam veniturile populatiei care provin din transferuri (pensii, burse, alocatii etc.) obtinem indicatorul venitului personal al po
116) Bugetul
(IMPOZITUL), impozitul pe salarii cu 38%, impozitele directe cu 13% (sub nivelul inflatiei, de 19%) - unde se regaseste fundamentarea cresterii de 5,2% a PIB? Cum vor scadea preturile, cand acestea cresc la combus
117) Dreptul funciar - cadastru
(IMPOZITUL), impozitul pe capul familiei. Denumirea apare pentru prima data intr-un document din anul 1185, gasit la Venetia sub forma "catastico". Insa el s-a impus in secolul al XVII si din Ialia a tr
118) Politica de preturi in Republica Moldova
(IMPOZITUL), impozitul.In prezent, Republica Moldova are drept scop constituirea unei economii dezvoltate. Principalul rol, in realizarea acestui deziderat si in asigurarea unei cresteri economice stabile, ii revi
119) Continutul si rolul impozitelor
(IMPOZITUL), impozitului de stat de importanta nationala, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrative teritoriale, astfel platesc impozit toate persoanele fizic
120) Evaziunea fiscala in Romania si cai de prevenire
(IMPOZITUL), Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorata, conform legii, bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin
121) Evaziunea fiscala in Romania
(IMPOZITUL), Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorata, conform
122) Mecanismul si tehnica finantarii investitiilor
(IMPOZITUL), impozitul de societate si pe alte impozite si taxe. Cat priveste regiile publice gradul de autonomizare este mai restrans, are valente organizatorice, relatiile cu bugetul statului se pot manifesta, n
123) Elementele impozitului
(IMPOZITUL), impozitului. Baza de calcul poate sa fie aceeasi ca si obiectul impozabil sau sa difere de acesta. Astfel, atunci cand obiectul impozitului il constituie valoarea, venitul sau pretul acesta este in ac
124) Sistemul fiscal al RM
(IMPOZITUL), Impozitul pe venit si taxele percepute in fondul rutier (in partea ce tine de taxa pentru folosirea drumurilor, perceputa de la posesorii mijloacelor de transport inmatriculate in RM) reprezinta surse
125) Reglementari privind alte varsaminte suportate de intreprindere
(IMPOZITUL), Impozitul pe terenuri alimenteaza bugetele locale, fiind instituit la 1 ianuarie 1995 cu scopul de a
126) Impozitele colectate de la terti si decontate bugetului de stat
(IMPOZITUL), Impozitul calculat pe veniturile prevazute la alin. (2) lit. g) este final in situatia in care contribuabilul care le-a realizat justifica cu documente virarea veniturilor la entitatea pe care a r
127) Impozite - notiuni generale
(IMPOZITUL), Impozitul reprezinta, in acelasi timp, o categorie materiala, economica si juridica. Din punct de v
128) Metodologia Jourdon - Constantine
(IMPOZITUL), impozitul, vt net= vt brut - impozit In etapa de proiectare se folosesc ca modalitati de reprezentare diagramele de structura modulara Conexiunea reprezinta apelul unui modul numit modul apelant a a
129) Colectarea creantelor bugetare
(IMPOZITUL), impozitul, taxa, contributia ori alte venituri bugetare, in cazul obligatiilor bugetare care se stabilesc de catre acesta, potrivit legii; - documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior
130) Companii offshore
(IMPOZITUL), impozitul pe profit de 40-50% impus in tarile Europei de Est. Aceste locatii sunt situate de obicei in tari mici din punct de vedere geografic. Populatia este redusa numeric. Turismul si serviciile d
131) Castelul Chenonceau
(IMPOZITUL), impozitul pe clopote, si a magnificelor gradini ce-i poarta numele! Dupa moartea regelui Caterina de Medici, vrea sa se razbune pe marea sa rivala, smulgandu-i Chenonceau. Din acest motiv, in 1559
132) Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
(IMPOZITUL), impozitul pe circulatia marfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor.
133) Notiuni generale privind impozitele si taxele
(IMPOZITUL), impozitul, aceasta se face in virtutea autorizarii legii . Legea care introduce ipozitul este data de Parlament, dar este aplicata de Guvern si de Administratia Financiara . Impozitele
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles