CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Analiza statistica a modificarilor in structura veniturilor fiscale dupa 1990
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizate, in structura acestor venituri schimbarile au fost de natura a rasturna situatia anterioara. Astfel, daca in anul 1991 impozitele directe aveau o valoare de 278.887 (milioane) lei, iar impoz
2) Contabilitatea bancilor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza situatia ei in si anul 1998.      Dupa infiintare, Banca Romana pentru Dezvoltare, si-a diversificat si perfictionat activitatile comerciale, devenind o puternica BANCA COMERCIALA,
3) Evaziunea fiscala 2
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si combaterea fenomenului evazionist ;      " stabilitate în materia legislatiei fiscale, deoarece schimbarea frecventa a acesteia creeaza posibilitatea manifistarii fenomenului evazionis
4) Procedeele de realizare a descentralizarii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza descentralizării fiscale este reprezentat de o echilibrare corespunzătoare între autoritate şi resursele financiare necesare exercitării acelei autorităţi. Potri
5) Inflatia
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza serios destinaţia creditelor , este posibil ca banii astfel viraţi să producă efecte inflaţioniste similare banilor în numerar ; - Intrarea în circulaţie a unor
6) Elemente de statistica
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si interpretareadatelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia. Activitatea de culegere si inr
7) Riscul bancar
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si gestiune in vederea cresterii eficientei, daca adopta masuri precise de adptare a performantei la risc si, in fine, daca vor crea mecanisme de raportare a performantei in functie de risc,
8) Politici de marketing
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza preturilor prezente si perceptia turistilor referitor la acestea. Astfel, in anexa 3 sunt prezentate ofertele de pret ale unor hoteluri de diverse categorii (3-5 stel
9) Evaziunea fiscala
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza evaziunii fiscale în funcție de forma de proprietate a persoanelor juridice controlate evidențiază că societățile comerciale cu capital de stat și regiile autonome dețin o pondere mai mare în
10) Analiza financiara a intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza atenta a contului de rezultate este indispensabila pentru efectuarea analizei financiare. Astfel, analiza financiara se sprijina pe documentele intreprinderii dar utilizeaza si alte
11) Modelul german de management
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza măsurilor adoptate în caz de concedieri masive sau reconversii profesionale. - codeterminarea este componentă obligatorie numai la conducerea firmelor mijlocii și mari, ea se aplică sub dou
12) Impozite - prezentare generala
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza totalitatea impozitelor-directe si indirecte-percepute intr-o tara de catre toate organele imputernicite sa faca acest lucru;repartizarea veniturilor si respectiv a sarcinilor fiscale pe clase
13) Evolutia economica a tarilor dezvoltate
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza retrospectiva a evolutiei cheltuielilor publice in perioada 1977-1986 arata ca ponderea acestora in PIB a crescut cu 4 puncte in tarile dezvoltate. Cheltuielile publice ale tarilor dezvoltate
14) Standarde internationale de raportare financiara
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza veniturilor,cheltuielilor profitului si pierderilor inainte de impozitare,atribuite activitatii intrerupte; • Valoarea castigurilor sau pierderilor recunoscute la vanzarea activelor sau
15) Definirea situativa a pietei muncii in cadrul economiei nationale
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza pieței muncii necesită utilizarea noțiunii de segmentare,ceea ce presupune că piața muncii,care la scara națională apare ca o piată unică,se împarte în mai multe segmente în funcție de anumite
16) Regiunile economice si importanta lor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza complexă a factorilor naturali, economici, demografici și tehnici, a intercondiționării acestora pe ansamblul teritoriului țarii și pentru fiecare zonă în parte. Criteriul complexității a d
17) Riscurile creditarii bancare
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza riscului. Modul în care se face aprecierea riscului a devenit riguros. In sens lingvistic, riscul reprezintă probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecințe adverse pentru
18) Finantele intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză și control a rezultatelor obținute. Se evidențiază trei funcții principale ale finanțelor întreprinderii: - funcția de asigurare – presupune asigurarea întreprinderii, &i
19) Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii moderne
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza unor astfel de caracteristici si surprinderea tendintei lor reprezinta punctul de pornire in evaluarea dimensiunii cererii potentiale, a pietei intreprinderii. - mediul economic. Ansamblul
20) Corelatia dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza cheltuielilor întreprinderii. 2.1 Definițiile și componența cheltuielilor întreprinderii. Contabilitatea consumurilor și cheltuielilor întreprinderii constituie unul dint
21) Evaluarea investitiilor in Tehnologia Informationala
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza de patru pasi, care va imbunatatii alinierea scopurilor proiectelor IT in viziunea globala a afacerii unei firme: 1.Identificarea capabilitatilor curente si dorite ale afacerii; 2.Proiectare
22) Managementul intreprinderilor mici si mijlocii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză comparativă a IMM din Romînia cu a celor din statele membre si candidate la UE. Comparând definitia IMM adoptată în România cu cea recomandată în UE, constatăm că
23) Politica de produs
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză a portofoliului de activități a unei întreprinderi Ritmul de creștere al pieței (cash cows) Pietre de moară (puncte moarte - dogs) Cota relativă de piață - faza I a ciclului de
24) Politica de produs in raport cu concurenta
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza ciclului de viață al produselor Ciclul de viață al produselor este un model care descrie evoluția vânzărilor unui produs pe durata vieții sale comerciale. Viata comercială a produsel
25) Evitarea dublei impozitari internationale
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză complexă si detaliată, mai ales pentru epoca respectivă, a noTiunii de dublă impunere în general, a dublei impuneri &
26) Activitatea de evaluare a intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza macroeconomica a sectorului de activitate si a tendintelor de dezvoltare /restrangere in viitor, a conjuncturii economice interne si internationale, a previziunilor de marketing. Previziunile
27) Evaluarea proprietatii imobiliare
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a subpietelor in cadrul unei piete mai largi se numeste segmentarea pietei. Analiza pietei imobiliare Analiza pietei este identificarea si studierea pietei pentru un anumit bun sau
28) Despre evaluarea intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza STEP), a conditiilor si a perspectivei de dezvoltare a industriei (modelul PORTER); 2) Identificarea si estimarea impactului tendintelor economice asupra activitatii intrprinderii; 3) Desc
29) Bugetarea costurilor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza regresiei lineare simple pana la analiza seriilor de timp, sistemele de egalizare exponențială, metoda analizei regresiei multiple si metodele specializate de tip Box Jenkins. - Coordonarea
30) Investitii - eficienta economica
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a 5 portofolii de activitati: - PLAI-Portofoliul local de activitati industriale - analiza retrospectivă, - analiza dinamicii - analiza calitativa complementară - PLAS-Portofoliul local
31) Capitalul Uman - recenzie
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a investitiei posteducationale si aceasta se utilizeaza pentru a explica curbele castigurilor in functie de varsta si pentru a interpreta datele referitoare la castigurile pe ora – se pu
32) Riscul de creditare al persoanelor fizice
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza creditelor acordate persoanelor fizice În activele bancare creditele acordate populației (pentru construcții de locuințe și case de vacanță, pentru cumpărări de autoturisme, pentru nevo
33) Evaluarea nivelului de calitate al serviciilor bancare
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză și consultanță financiară, leasing, atât persoanelor fizice cât și IMM-urilor și corporațiilor medii și mari prin multiple canale de distribuție: unități bancare (peste 430 î
34) Teorii privind rata dobanzii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza diferențelor de scadență – un sistem unic pentru evaluarea și dirijarea riscului ratei dobânzii. Analiza diferențelor de scadență stabilește riscul la care este supus venitul net a
35) SC Oltchim SA - analiza performantelor intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza performantelor intreprinderii 3) TREZORERIA NETA (TN) TN=FR-NFR 2003: TN = -310.475.133-(-97.685.559)= -212.789.
36) Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiză juridică, financiară și fiscală a situației sale precum și consultarea unui specialist în fiscalitate internațională. Factorii care influențează selecția unui paradis fiscal se
37) Managementul Schimbarii - SC CSG Consulting SRL
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza punctelor inițiale segmentul de piața cu cele mai mare șanse de succes este cel al consultanței în domeniul accesării de finanțări și mai puțin în serviciile post accesare care sun
38) Formarea pretului de echilibru
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza consumului și a comportamentului consumatorilor. Fiind consumator, trebuie să fii pregătit și să răspunzi schimbărilor care intervin și au loc pe piață, în primul rând celor legate
39) Saracia
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza unul dintre cele mai importante aspecte ale progresului social, cel al sărăciei. Cătălin Zamfir subliniază faptul că “sărăcia nu reprezintă doar lipsa veniturilor, acestea f
40) Proiect piete financiare
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizata, agentia de evaluare ia in calcul un procent de 4,5%. Deficitul bugetar urmeaza sa atinga, potrivit Moody's 4,9% din PIB, in timp ce deficitul de cont curent va fi unul de 8,2%,
41) Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza in dinamica a celor trei ani privind veniturile si cheltuielile B.A.S.S. prezentate anterior rezulta urmatoarele: Veniturile realizate au crescut de la un an la altul cu 3.230,1 milioane le
42) Rolul statului in economie
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza sectorului public, precum si a implicatiillor sistemului politic asupra avutiei natiunilor porneste de la explicarea actiunii guvernului in societate. Odata implicat statul in economie tre
43) Creditul bancar
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza si interpretarea indicatorilor de performanta bancara 1. Rata rentabilitatii financiare este cel mai semnificativ indicator si masoara rezultatele managementului bancar in ansamblul sau. Marj
44) Procesul bugetar
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si aprobarea proiectului in comisia de buget, finante, banci a Parlamentului. Cu aceasta ocazie se vor analiza si, pe cale de consecinta, se vor aproba sau se vor respinge (dupa caz) amendamen
45) Analiza soldurilor intermediare de gestiune
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza dinamicii cifrei de afaceri si structurii ei. Determinarea si analiza cifrei de afaceri are, in principiu, urmatoarea structura:venituri din activitatea de baza;venituri din alte activitati c
46) Rata interna de rentabilitate
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza veniturilor care se pot obtine la o anumita valoare a angajamentului de capital . pt selectia proiectelor de inv se disting 2 situatii: pt proiecte independente se vor selecta toate proiectele
47) Evaluarea actiunilor prin metoda cash-flow-urilor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza distinge intre doua perioade in activitatea viitoare a firmei: perioada imediat urmatoare, de 5-10 ani, considerata o perioada de crestere, si perioada de dupa incheierea cresterii, cand firma
48) Analiza patrimoniala a firmei SC Dica Construct SRL
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizate pentru a obtine indicatori necesari gestiuni, prin intermediul ''Tabloului soldurilor intermediare de gestiune.'' In partea finala a tabloului se determi
49) Auditul public
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si evaluare pentru auditul public intern la toate nivelurile. Obiectivele serviciului de audit public intern, asa cum sunt reglementate in lege sunt:a) asigurarea obiectiva si consilierea
50) Cererea de marfuri
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza microeconomic apare notiunea de "cerere a pietei" care se poate defini ca "volumul total care va fi cumparat de
51) Obiectivele economice ale firmei in conditiile economiei de piata
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza tipurilor de concurenta are o insemnatate substantiala in doua aspecte. Pe de o parte, aceasta analiza evidentiaza faptul ca competitivitatea firmei este determinata de costul de productie al
52) Economia muncii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizate din trei optici posibile, mercantilista, fiziocrata si liberala, pentru a putea surprinde mai bine diferentierile si punctele de contact dintre cele trei mari curente economice. Limitarea pu
53) Elemente introductive privind economia si gestiunea intreprinderii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza raportului de forte intre diferitele categorii de agenti economici implicati in functionarea unei intreprinderi, precum si in studierea strategiilor elaborate de intreprindere.Gestiunea cauta
54) Formatul studiului de fezabilitate
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza acesteia c)Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati d)Analiza si selectia alternativelor optime e)Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei mu
55) Evolutia economica in tarile dezvoltate
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza retrospectiva a evolutiei cheltuielilor publice in perioada 1977-1986 arata ca ponderea acestora in PIB a crescut cu 4 puncte in tarile dezvoltate. Cheltuielile publice ale tarilor dezvolta
56) Elemente de analiza diagnostic
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR O societate comerciala poate desfasura orice tip de activitate eco
57) Managementul calculatia costurilor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza bugetului poate evidentia faptul ca resursele au fost consumate, dar este posibil ca rezultatele obtinute sa nu corespunda cu cele prevazute in proiect b) Managementul costurilor trebuie
58) Managementul intreprinderilor mici si mijlocii
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza financiara a eficientei investitiei rezulta indicatori economici superiori fata de cei existenti: profit net ridicat, reducerea costurilor pe unitatea de produs, cresterea ratei rentabilitatii
59) Acesta este un model de piata financiara virtuala - artificiala cu agenti rationali
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza statistica din ce in ce mai sofisticate.Preturile actiunilor par a fi mai volatile decat a fost prezavut in teorie, crashurile si buclele speculative au loc cu o frecventa mai ridicata decat e
60) Mix-ul de marketing si politicile acestuia
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizarea pietei tinta, analiza factorilor care influenteaza pretul (cererea, oferta, costurile, etapa de ciclu de viata a produsului, concurenta. strategia de distributie, strategia de promovare, re
61) Rolul managementului corporativ in atragerea investitiilor de catre firmele rusesti
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analizate pentru inceput acele notiuni importante cum ar fi corporatism si corporatie. Corporatizmul reprezinta co-proprietate de active la societate corporativa, parteneriat
62) Gestiunea financiar-contabila
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza financiara a intreprinderii are ca scop sa determine "perfomanta" intreprinderii la un moment dat (de regula, la incheierea unui exercitiu financiar). Pentru realizarea acestui scop, sunt uti
63) Analiza circulatiei turistice
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza circulatiei turistice se iau in calcul urmatorii indicatori: -numarul de turisti, care arata evolutia turistilor care frecventeaza Pensiunea Piatra Alba si care s-au cazat in pensiune -grad
64) Gestiunea financiar-contabila
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza financiara a intreprinderii in vederea diagnosticarii situatiei financiare. Pentru aceasta se utilizeaza informatiile de sinteza cuprinse in bilantul contabil si contul de rezultate;Previziune
65) Aspecte ale controlului fiscal
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza elementele declarate in vederea asezarii si incasarii impozitelor si sa identifice persoanele care se sustrag de la plata. In principiu, administratiei fiscale ii revine sarcina de a dovedi om
66) Programe aplicative 1
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a veniturilor si a cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului. Se cunosc urmatoarele date, extrase din balanta sintetica contabila (tabelele editate in produsul program Excel, sunt prezentate
67) Investitii internationale 1
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza impactului unei singure actiuni de investitie si a unui flux continuu de investitii conduce spre urmatoarele concluzii:Un impuls investitional creeaza o crestere a veniturilor mai mare decat
68) Analiza indicatorilor economico-financiari privind cheltuielile - veniturile si rezultatele la S.C. CASVIDA S.A.
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza structurala a profitului urmareste stabilirea contributiei diferitelor tipuri de rezultate la modificarea totala, precum si punerea in evidenta aschimbarilor intervenite pe elemente componente
69) Comportamentul investitional la nivel macro si microeconomic
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza eficientei trebuie realizata pentru cele 2 mari categorii de investitii: in piata reala si in piata financiara, dar se va face si o analiza distincta a investitiilor
70) Management turistic si comercial
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si interpretarea sistematica si continua a informatiilor de marketing, destinate sa ajute conducerea unei intreprinderi de turism sa cunoasca mediul in care functioneaza, sa identifice oportun
71) Teme rezolvate economie
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului ne permite sa formulam urmatoarele concluzii: - rezultatul brut al exercitiului s-a mentinut la acelasi nivel in ambele perioade luate in consid
72) Variatia produsului intern brut PIB in functie de veniturile populatiei si nivelul preturilor
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a parametrilor estimati ne arata ca acestia sunt viabili. Este testata egalitatea parametrilor cu 0, iar avand in vedere ca intervalul de incredere nu cuprinde valoarea 0 inseamna ca parametri
73) Fisa postului
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra, de a interpreta si de a valorifica datele,de a fur
74) Termeni
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), Analiza fundamentala - utilizeaza informatii privind profitabilitatea companiei precum si potentialul de profitabilitate al acesteia in viitor, pentru a determina valoarea corecta a acesteia. Analiz
75) Premisele si elaborarea studiului de fezabilitate
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza ofertei potential concurente prezente si viitoare, analiza cererii si - ca rezultanta a acestora - definirea (conceperea) produsului hotelier alternativ. Conceperea noului produs hotelier
76) Economia de piata
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza particularitatilor impozitarii veniturilor realizate de catre persoanele fizice si juridice in tara cit si pesta hotare, precum si de persoanele nerezidente in Republica Moldova. Examinid a
77) Regional development
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza unor aspecte legate de decalajele in distributie veniturilor, de ponderea populatiei aflate sub pragul minim de saracie, de excluziune sociala (prin venituri, prin discriminari in ofertele de
78) Bazele teoretice ale economiei regionale
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza si interpretare a aspectelor dezvoltarii regionale deriva din teoriile, metodele si tehnicile elaborate initial pentru intelegerea comportamentului economiilor nationale. O atare procedura
79) Piata produselor si serviciilor ecologice
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza veniturilor sicheltuielilor, informatiile despre mediu sunt adesea nemonetare iar uneorireu cuantificabile, de cele mai multe ori "semnale slabe" care trecute cuvederea pot duce la aparitia un
80) Evaluarea expunerilor la risc ale resurselor umane
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza pe scurt fiecare pericol in parte.Moartea prematura. Avem de-a face cu un caz de moarte prematura atunci cand o persoana decedeaza inainte de a indeplini in totalitate o serie de obligatii mor
81) Caracteristici ale agriculturii romanesti de astazi
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a comertului agricol romanesc in perioada de dupa 1990 releva o schimbare considerabila a pozitiei pe pietele agricole internationale, din exportator net de produse agricole in importator net,
82) Agricultura in Romania
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza a comertului agricol romanesc in perioada de dupa 1990 releva o schimbare considerabila a pozitiei pe pietele agricole internationale, din exportator net de produse agricole in importator net,
83) Doua utopii renascentiste in Utopia lui Thomas Moore si Cetatea Soarelui a lui Thomaso Campanella
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza iar, eventual, de a le inlatura. Analizand lucrarea Moore putem deosebi doua parti. Prima in care se critica institutiile politice, sociale si economice de pe acea vreme si alta in care se e
84) Cursuri Economie
(Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului general consolidat în perioada 2016-2019), analiza: 4 Factorii care influenteaza oferta (in afara de pret) 5 BUGETUL DE STAT 5 1. Anualitatea 6 2. Universalitatea 6 3. Unitatea/Unicitatea 6 4. Specializarea bugetara 7 5. Neafectarea ve
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles