Pocainta, mijloc de indreptare a omului

2x puncte

categorie: Religie

nota: 9.10

nivel: Facultate

Pocăința este mijlocul pe care Biserica ni-l pune la îndemână pentru a ne curăți de întinăciunea păcatelor ; ea este Taina în care Dumnezeu iartă , prin duhovnic , păcatele creștinilor , care se căiesc sincer și se mărturisesc în fața preotului . Însuși Tertulian a observat că Domnul nu cere mărturisirea păcatelor pentru că nu le-ar cunoaște , ci pentru că mărturisirea lor e un semn de căină real[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Pocainta, mijloc de indreptare a omului

Pocăința este mijlocul pe care Biserica ni-l pune la îndemână pentru a ne curăți de întinăciunea păcatelor ; ea este Taina în care Dumnezeu iartă , prin duhovnic , păcatele creștinilor , care se căiesc sincer și se mărturisesc în fața preotului . Însuși Tertulian a observat că Domnul nu cere mărturisirea păcatelor pentru că nu le-ar cunoaște , ci pentru că mărturisirea lor e un semn de căină reală .

Prin urmare Pocăința este ,,mijlocul prin care credincioșii sunt scoși din închisoarea egoistă în care îi aruncă păcatul , pentru a fi readuși la comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele".2 De la creație Dumnezeu a înscris în ființa omului aspirația firească înspre comuniunea cu El și cu semenii . Păcatul a distrus această legătură , comuniune și este un obstacol în calea acesteia . Mărturisirea este începutul comuniunii în care reintră penitentul cu Hristos , și întrucât intră cu un om care I se înfățișează în numele Lui , penitentul recapătă prin aceasta o smerenie sau o delicatațe sufletească și se jenează de păcat , de supărarea lui Hristos ; e o delicatețe opusă rigidității pornirii spre păcat , egiosmului nepăsător sau disperat .

Prin Taina Pocăinței (έζομολόγησις), creștinii care au păcătuit după Botez sunt iertați și își regăsesc împăcarea cu Dumnezeu și cu Biserica Lui . Păcătosul , căindu-se și manifestându-și regretul pentru greșelile comise și voința de a se îndrepta , își mărturisește păcatele sale lui Dumnezeu , în prezența preotului , și primește de la Dumnezeu iertare . Preotul mijlocește iertarea și îl dezleagă de păcate . De asemenea preotul îi dă penitentului sfaturile necesare stării sale sufletești și , eventual , epitimia (canonul) care are drept scop de a-l ajuta să regăsească calea virtuților pe care a pierdut-o .
În acest sens pocăința este îndreptată îndouă direcții : spre trecut și spre viitor3. Spre trecut exprimând regretul dureros al încălcării poruncilor divine și al ieșirii din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii .

Sfântul Ciprian ne îndeamnă la acest lucru : ,,Căiți-vă , scumpii mei frați și cercetați-vă păcatele voastre cu inima frântă , recunoașteți greșeala cea mare a cugetului vostru , deschideți-vă ochii inimii spre a pricepe greșeala ..." 4 .

Pocăința este îndreptată și spre viitor , folosindu-se de mijloacele ce-i stau la îndemână pentru a tămădui rana lăsată de păcat . Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că : ,,Sunt multe căile pocăinței , care ne ușurează câștigarea mântuirii ."

Primul lucru pe care îl are la îndemână pocăința , absolut necesar și salutar , este mărturisirea păcatelor . De asemenea , am văzut că mărturisirea păcatelor este prezentă de la întemeierea Bisericii . Mărturisirea păcatelor făcută preotului se adresează de fapt lui Hristos . De aceea Tradiția a stabilit ca spovedania să se facă înaintea icoanei lui Hristos : ,,Iată fiule , Hristos stă nevăzut , primind mărturisirea ta cea cu umilință . Deci nu te rușina , nici te teme ca să te ascunzi de mine vreun păcat , ci fără sfială spune toate câte ai făcut, ca să iei iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos . Iată și sfânta lui Icoană inaintea noastră este ." 5

Trebuie precizat că spovedania nu-i o simplă cercetare de conștiință, sau o discuție cu un psihiatru , fără raportare la Hristos.Dacă Ea n-are ca finalitate dezlegarea , rămâne o psihanaliză și o psihoterapie , pe care o poate face un medic psihiatru . Ea ne-a fost lasa-tă de Dumnezeu ca unleac de vindecare de păcate .

Ce ușor ar fi doctorului , dacă n-ar trebui să cerceteze pe bolnavi , ci ar avea un leac pentru toate bolile . Știm , însă , că și doctorul , pentru ca să îl vindece pe bolnav , nu numai că îl caută pe toate părțile , dar îl mai și întreabă o mulțime de lucruri , care s-ar părea fără de nici un folos și numai după aceea îi prescrie medicamentele potrivite cu boala .

Tot așa , cât de ușor ar fi preoților , dacă nu ar trebui să asculte păcatele fiecăruia în parte , ci numai să zică : gândiți-vă la păcatele voastre și eu vă vestesc iertarea lor . Însă dacă au primit puterea de a ierta păcatele , adică acest leac de vindecare a bolii , manifestate prin îndepărtarea de Dumnezeu și de semeni , tot așa ca și doctorii trebuie să cerceteze pe fiecare credincios în parte , să-i asculte toate durerile și rănile sufletului și așa , ca și bunul samarinean , să le vindece .

Prin urmare fiecare credincios este dator să își deschidă sufletul în fața doctorului sufletesc , adică în fața preotului și să-și spună păcatele cu ferma hotărâre de a se întoarce de la ele , adică este dator să se spovedească pentru a reface legătura de comuniune dintre el și Dumnezeu și dintre el și semenii săi .

Taina aceasta a fost instituită de Hristos pin faptul că El Însuși a săvârșit-o , acordând cel dintâi iertarea păcatelor unor persoane și prin faptul că a dat puterea iertării păcatelor și ucenicilor Săi și urmașilor acestora.

De fapt cel dintâi care a săvârșit acestă Taină este Hristos , prin iertarea păcatelor acordată numeroaselor persoane care mărturiseau credința în El , cerând ajutorul Lui și prin aceasta mărturisind implicit păcatele lor și acceptând îndemnul Lui de a nu mai păcătui . În cele mai multe cazuri Hristos a împărtășit harul vindecării și implicit al curățirii de păcate prin mâna Sa , sau printr-o materie atinsă de mâna Sa și pusă în contact cu cel bolnav , sau printr-o putere ce iradia din trupul Său , sau pur și simplu prin apropierea celui bolnav de El și prin cuvântul Lui plin de puterea Lui dumnezeiască , deci printr-o relație personală directă cu cel bolnav (Mt.9,28-29;9,22;9,25;8,31 etc.)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.